Välkommen till vår nya nättidning!

15 april 2024 – Artikel – Direkt från direktorn

Välkommen till Sigtunastiftelsens nystartade nättidning. För ett år sedan skapade vi Sigtunastiftelsen Magasin som kommer ut två gånger om året. Det är en blandning av kulturtidskrift och en tidning där vi berättar om allt spännande som händer hos oss. Nu tar vi nästa steg och skapar sigtunastiftelsenmagasin.se.


Sigtunastiftelsens idé är dialogen. Det är när vi möts som vi utvecklas som människor och får nya perspektiv. Efter pandemin stod det och vägde – skulle de digitala mötena, webbinarier, teams och zoom helt ta över? Nej så blev det inte. Gästerna strömmar hit och vi har ett enormt tryck på stora som små möten. Våra egna kurser och kulturprogram drar också mycket folk. Det fysiska mötet är uppenbart oöverträffbart, särskilt på en unikt vacker plats som här i Sigtuna.

Vi vill nå nya målgrupper och samtidigt behålla våra trogna stiftelsevänner. Därför satsar vi på kommunikation. Magasinet kan du numera få i pappersform, som e-tidning och som nättidning där vi kan publicera mer och snabbare om vi vill. Framförallt kan idén om dialogen fördjupas genom en nättidning, där essäer och krönikor som varar länge finns sida vid sida med snabba nyheter om det som sker i nuet. Dessutom kompletterar vi det skrivna ordet med ljud och rörligt. Här kan du lyssna på spännande poddar och ta del av filmade samtal.


Sigtunastiftelsen är författarnas, konstnärernas och kulturskaparnas plats. Alltsedan nazisterna började bränna böcker i Berlin på 1930-talet har Sigtunastiftelsen velat värna det fria ordet och den fria kulturen. Det känns viktigare än någonsin i dag.

Sigtunastiftelsen är också mötesplatsen för olika yrkesgrupper, människor med olika bakgrund och olika åsikter. I olikhetens etik värnas människovärdet. Den kristna humanismen blir en mylla för modet. Bland det första vår grundare Manfred Björkquist bjöd in till var arbetslivskonferenser under 1920-talet, där arbetarna, arbetsgivarna och akademikerna samtalade om hur arbetsfred och ett människovärdigt arbetsliv skulle kunna uppnås. Dessa återkommande Sigtunakonferenser blev fröet till Saltsjöbadsavtalet 1938 – den svenska modellens födelse.

I vår polariserade tid är det just den dialogiska respekten för varandras olikhet och viljan till samförstånd som behövs. Nyligen hade vi en konferens om Narrativ medicin, där läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal kom från hela landet och mötte skådespelare, regissörer, författare och forskare för att samtala om hur vi får en mänskligare vård. Just denna typ av gränsöverskridande möten är stiftelsens specialitet.


Sigtunastiftelsen är platsen för både kontemplation, en stilla andlighet, och aktivism där det sociala ansvaret och fred med hela skapelsen står i centrum. I teologin talar man om shalomrelationer – vi är satta i relation till varandra, till djur och natur liksom till det vi kan kalla Gud. På Sigtunastiftelsen tror vi på det relationella och här får du vara en hel människa med både andliga och kroppsliga behov.

Nu går vi in i den vackraste tiden på året då rosorna blommar i rosenträdgården, vindarna värmer och solljuset väcker liv i det som varit dött. Fester kommer att firas och bröllop att hållas på Sigtunastiftelsen i sommar. Vår fantastiska restaurang öppnar upp för grillkvällar i maj. I juni öppnar utställningen med Dag Hammarskjölds egna fotografier – diplomaten som såg världens eländen men också hade blick för skönheten och grubblade över det djupast existentiella.

Sigtunastiftelsen är platsen för insikt och utsikt – både fysiskt och digitalt.
Vi ses här och i Sigtuna framöver.

Helle Klein, direktor för Sigtunastiftelsen