Ny vandringsled för fred

16 april 2024 – Artikel – Aktuellt

Text: Anders Claesson Foto: Magnus Aronson


För 10 år sedan invigdes Ingegerdsleden mellan Storkyrkan i Stockholm och Uppsala domkyrka. I år invigs en helt ny pilgrimsled för Fred – Sankta Annaleden.

Sedan Ingegerdsleden mellan Storkyrkan i Stockholm och Uppsala domkyrka invigdes i Mariakyrkan i Sigtuna den 4 oktober 2014 har intresset för pilgrimsvandringar bara växt.  I Uppland anordnar så många som 75 procent av alla församlingar vandringar och många väljer just Ingegerdsleden.

– För Sigtuna församling är det en glädje att på olika sätt få lyfta Sigtuna som pilgrimsstad. Vi vill på olika sätt välkomna pilgrimer och besökare som söker sig hit till denna plats som är så viktig i tiden för Sveriges kristnande, säger Jakob Tronêt, kyrkoherde i Sigtuna. 

Den mest populära sträckan är etapp 4 mellan Rosersbergs slott och Mariakyrkan. Det är en vandring utmed leende Mälarnatur och vattenvyer, viktig svensk 1700-talshistoria och ett trevligt måltidsstopp halvvägs vid Steninge. Under denna del av leden finns både goda kommunikationer och möjlighet till boende på Rosersbergs slott och Sigtunastiftelsen. Vill man fortsätta sin vandring vidare från Sigtuna kan man välja etapp 5 mot Odensala kyrka med de välbevarade Albertus Pictor-målningarna.

Sigtuna nytt pilgrimscentrum?

Nybildade Paxwalk, en ekumenisk pilgrimsorganisation som syftar till att samordna, stödja och underhålla Nordens pilgrimsleder, valde jämte Skåne Uppland som det första pilgrimslandskapet att stödja, framför allt med anledning av Ingegerdsleden. Och i takt med att intresset för pilgrimsvandringar ökar finns ett allt starkare lokalt engagemang för att utveckla Sigtuna som pilgrimscentrum. Varje år, den 4 oktober – på Ingegerds och sonen Vladimirs högtidsdag, arrangeras en gemensam pilgrimsvandring för att uppmärksamma ”Sigtunas egen prinsessa” som senare i livet fick helgonnamnet Sankta Anna. För några år sedan införskaffade Sigtuna församling en stor ikon för helgonet Ingegerd/av Novgorod. De har också varit delaktiga i utgivandet av boken Sigtuna Pilgrimsstad och uppmärkningen av den del av leden som går genom Sigtuna.

­- För oss har det varit viktigt att samverka med flera aktörer för att stärka Sigtuna som pilgrimsmål, fortsätter Jakob Tronêt.

Prinsessa, helgon och fredssymbol

Att Ingegerd nu får ytterligare en led uppkallad efter sig är ett tydligt tecken på det stora intresset och engagemanget. Kanske finns också en del av förklaringen i den fredstanke som berättelsen om Ingegerd bär med sig? Ingegerd (1000 – 1050) har lyfts fram som en av Europas kvinnliga centralgestalter under tidig medeltid (1000-talet). Hon var dotter till den första svenska kristna kungen Olof Skötkonung, som hade en central kungsgård och vistades mycket i Sigtuna. 1019 reser hon, troligen från Sigtuna, för att gifta sig med Jaroslav I av Kiev efter att först av fredsdiplomatiska skäl ha bortlovats och blivit kär i/fattat tycke för den norska kungen Olav Haraldsen – helgonförklarad 1031 som Olav den Helige. Ingegerd är vårt första kristna helgon – hon blev helgonförklarad under namnet Sankta Anna 1439 i ortodoxa kyrkan – och grundade ett av de första klostren i Kievrusriket. Hon hade en viktig fredsdiplomatisk (hennes slaviska namn Irina betyder fred), religiös och kulturell roll under Kievrusrikets storhetstid och hennes barn giftes in i flera stora europeiska kungahus.

Västerut mot Olav Haraldsen

Sankta Annaleden följer från Sigtuna Ingegerd symboliskt en bit på vägen i hennes freds- och kärleksspår västerut mot Olav Haraldsen i Nidaros och österut mot Jaroslav I i Kiev. Västerut följer vi Ingegerd i spåren till Östanbäcks kloster utanför Sala. I sin sista resa från Kiev, där Olav hade fått bo hos Ingegerd och Jaroslav, reste han för att kristna Norge och stupade i Stiklestad 1030. Enligt Snorre Sturlasson passerade han på vägen Sigtuna och Uppsala och tog den ”inre vägen” upp genom Sverige – i förlängningen av Sankta Annaleden anknyter leden till Romboleden upp till Nidarosdomen i Trondheim, där Olav den Helige är begravd – en av medeltidens viktigaste europeiska pilgrimsplatser. I Sigtuna var troligen S:t Olovskyrkan från 1100-talet en period pilgrimskyrka med sin S:t Olavs-källa eller relikvarium.

Österut mot Jaroslav

Österut följer vi Ingegerd i spåren mot Jaroslav I, till Norrtälje och Kapellskär – i förlängningen över Östersjön till Sophiakatedralen i Kiev, där Ingegerd och Jaroslav är begravda.

Sankta Annaleden har temat fred och har sitt historiska fokus på religion och kultur under Ingegerds tid mellan vikingatid och kristendom, då Uppland i Svealand blev centrum för kristendomen och kungamakten i det nya svenska riket. Pilgrimsleden leder genom Upplands och Västmanlands vackra och delvis glömda mytiska och kristna kultur- och naturbygder. Vi upptäcker spännande kvinnliga fredslinjer tillbaka i historien bortom Heliga Birgitta i Finsta via det kristkeltiska helgonet S:t Brigid ända tillbaka till samernas kvinnliga mytologi och fredliga natursyn. I modern historia upptäcker vi fredslinjer hos kväkarna Emilia Fogelklou och Elin Wägner, katoliken och fredsekumenen Gunnel Vallquist i Rimbo och i de ekumeniska fredsplatserna Sigtunastiftelsen, Kväkargården Svartbäcksgården utanför Rimbo och Östanbäcks kloster med Enhetens kapell. Pilgrimslederna Ingegerdsleden och Sankta Annaleden med Sigtuna som pilgrimscentrum önskar lyfta fram freden Shalomrelationerna – i tid och rum med oss själva, med varandra och med jorden i jämlikhet och enhet.

Pilgrimens sju nycklar

1. Långsamhet – skorna för en lunk i andras fotspår och i Jesu efterföljd

 2. Frihet – staven att pröva mig fram med, att luta mig mot, att lägga min tyngd i Jesu händer

3. Bekymmerslöshet – hatten ett skydd på vägen och i vilan, luffarens och filosofens huvudbonad 4. Delande – ränseln ett förråd som innehåller det nödvändiga för mig, medvandrare och mötande

5. Enkelhet – tältet en symbol för enkel livsstil och ödmjukhet och en påminnelse om Israels folks vandring genom öknen med förbundsarken i tabernaklet

6. Tystnad – kappan som omsluter min kropp och mitt inre rum

7. Andlighet – korset som hänger i en rem runt halsen och med sin form visar relationen mellan Gud och mig och mellan mig och mina medmänniskor

För vidare läsning

Ingegerdsleden för andlighet, kultur och fred, Claes Göran Guinchard och Bo Lundqvist

Sigtuna Pilgrimsstad, Claes Göran Guinchard och Bo Lundqvist