• 26 mars 2024   -   Essä
    Sigtuna är platsen för den längsta resan en människa kan göra

    Sigtunastiftelsen är en plats för bildningsresor. Men det händer något med oss, redan vid ankomst, när vi reser dit – och på vägen därifrån.

  • 22 mars 2024   -   Essä
    Sigtuna blev Ekelöfs lugnaste tid

    Gunnar Ekelöf tillhör Sveriges främsta och mest inflytelserika författare. Han var poet, men också prosaist, översättare, kulturkritiker och blev invald i Svenska Akademin 1958. Sigtuna kom att få en viktig …